Lengte: 34 km
De route met beschrijving vind je in Rondje-Strabrecht-Heihorsten.pdf

De route loopt dwars over de Strabrechtse Heide die door Staatsbosbeheer, mede namens andere eigenaren, wordt beheerd.

De heide en de vennen die je onderweg tegenkomt vormen de inspiratiebron voor deze route met een lengte van 34 km. Het Beuven en het Starven zijn gelegen op de Strabrechtse- en de Lieropse Heide. Dit is het grootste aaneengesloten heidegebied in Noord-Brabant, samen zo’n 1500 ha. groot, een gebied van ca. 4 bij 4 km. Dit prachtige heidegebied is slechts een fractie van wat het was aan het begin van de vorige eeuw; toen was dit heidegebied 10 maal zo groot. Toch is het nog steeds een zeer gevarieerd en royaal heidegebied. Het eerder genoemde Beuven is botanisch gezien wellicht het belangrijkste en bovendien het grootste heideven van ons land. Onderweg kun je zomaar een herder met zijn kudde Kempische Heideschapen tegenkomen.

De Strabrechtse Heide bestaat niet alleen uit droge en natte heidevelden, het gebied kent ook oude akkertjes, vochtige graslanden, broekbossen, stuifzanden en vennen. Deze afwisseling tussen nat en droog, hoog en laag, open of gesloten, licht en donker, voedselarm en voedselrijk maken de Strabrechtse Heide tot een uniek en rijk natuurgebied met een grote verscheidenheid aan planten en dieren.
Staatsbosbeheer heeft gekozen om de Strabrechtse Heide als oud cultuurlandschap in stand te houden.

Fietsend Strabrecht-Heihorsten:
KNP 81 > 41 > 90 > 91 > 20 > 95 > 88 > 12 > 13 > 11 > 98 > 62 > 33 > 32 > 99 > 40 > 80 > 65 > 81

Een brochure voor deze route is verkrijgbaar aan de museumbalie, maar je kunt deze ook zelf kunt printen via Rondje-Strabrecht-Heihorsten.pdf